врв

Вести од компанијата

Вести од компанијата

  • Дали знаете за API и фармацевтски посредници?

    Дали знаете за API и фармацевтски посредници?

    Масовниот лек се однесува на масовниот лек кој се користи во производството на различни препарати, а тоа е разновидност на прашоци, кристали, екстракти итн. подготвени со хемиска синтеза, екстракција на растенија или биотехнологија, но не можат директно да се земаат од пациентите.Само кога API се преработуваат во фармацевтски ...
    Прочитај повеќе